Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing

Elke uitbater van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, is objectief aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door een brand of ontploffing in de inrichting.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is een wettelijk verplichte verzekering voor:

  • horecazaken (restaurants, frituren en drankgelegenheden) met een grotere toegankelijke publieke ruimte dan 50 m²
  • hotels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
  • polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
  • sportzalen
  • service-flatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
  • inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
  • kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt
  • gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt
  • en nog vele andere die niet van toepassing zijn in onze gemeente

De burgerlijke aansprakelijkheid kan je apart afsluiten of als uitbreiding van jouw brandverzekering. De verzekering is geldig voor zover er sprake is van een tijdige betaling van de vereiste verzekeringspremies en zolang aan de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst is voldaan.