Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Een handelaar die actief is in de voedselketen mag geen enkele activiteit uitoefenen zonder eerst door het FAVV of het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen geregistreerd, erkend of toegelaten te zijn.

Op basis van het risico, gelinkt aan de activiteit, is een erkenning, toelating of registratie vereist.

  • Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en voorafgaand bezoek zijn nodig voordat de erkenning wordt verleend.
  • Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaan bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.
  • Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Meer informatie over een registratie, toelating en/of erkenning vind je hier. Het aanvraagformulier voor een registratie, toelating en/of erkenning vind je hier.