Hinderpremie bij openbare werken

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot je vestiging ernstig bemoeilijken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Het gaat over een forfaitair bedrag van 2.000 euro. 

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt maximaal 9 werknemers in dienst – op ondernemingsniveau en niet op vestigingsniveau. Uitzendkrachten worden niet meegerekend
 • Je oefent een activiteit uit of verleent een dienst waarbij ter plaatse persoonlijk en direct contact met de klant nodig is, zoals detailhandel, horeca, …. De NACE-code van de btw- of RSZ-hoofdactiviteit van de onderneming moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie – alleen NACE codes onder groep 1 komen in aanmerking
 • De betrokken vestiging heeft vaste openingstijden

De betrokken vestiging moet ernstige hinder van de openbare werken ondervinden, en ook hier moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • De betrokken vestiging is gelegen in de wettelijk bepaalde hinderzone van de hinderpremie
 • De openbare werken zijn gestart na 1 juli 2017
 • De werkzaamheden behelzen een oppervlakte van meer dan 50 m²
 • De rijweg of één of meerdere rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten
 • De werkplanning is bekend (status concreet gepland of in uitvoering)
 • De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen

Vooraleer je een hinderpremie kan verkrijgen, moeten verschillende stappen doorlopen worden:

 • De beheerder van de openbare werken moet de nuts- of wegenwerken tijdig en juist invoeren in GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein)
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekijkt alle relevante werkopdrachten in GIPOD en selecteert de handelaars met een vestiging gelegen binnen de wettelijk bepaalde hinderzone van de hinderpremie
 • De geselecteerde ondernemingen ontvangen een kennisgeving van VLAIO per brief of per mail
 • Jijzelf vraagt de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag dient uiterlijk op de datum vermeld in de kennisgeving te gebeuren. Als de aanvraagtermijn verstreken is, kan je de uitbetaling niet meer aanvragen
 • VLAIO stort het bedrag op je rekening

Als je door de werkzaamheden je vestiging tijdelijk volledig moet sluiten, dan kan je ook een bijkomende sluitingspremie krijgen.