Brandveiligheid en -preventie

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet over een gunstig brandveiligheidsattest beschikken, voorafgaand aan de (her)opening van de zaak. Een voor het PTI wordt gedefinieerd als elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

  • elke wijziging van exploitatie of exploitant
  • een transformatie of renovatiewerken
  • een vernieuwing van het interieur
  • een wijziging van het netto-oppervlakte
  • een bestemmingswijziging
  • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Dit zijn ook de situaties waarna een nieuw brandonderzoek moet gebeuren.

Het attest wordt opgemaakt op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dit onderzoek moet je zelf aanvragen. Eerst moet je je pand registreren via het webportaal van de brandweer. Hierna zal je een logincode ontvangen waarmee je toegang hebt tot het portaal. Nadien kan je onder de tab ‘brandpreventie’ een brandpreventieopdracht aanmaken (bijvoorbeeld een controlebezoek). Van zodra de brandweer deze aanvraag ontvangen heeft, zal de behandelaar van het dossier contact met je opnemen om deze afspraak in te plannen. Na de controle zal je het brandveiligheidsattest ontvangen.

Dit brandveiligheidsonderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant getroffen moeten worden om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering. Deze reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Het controlebezoek is niet gratis. Hiervoor moet een retributie betaald worden; overeenkomstig het reglement van de brandweer dat je hier kan vinden.