Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het FAVV of het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen is bevoegd voor de controle van de hygiëne in horecazaken. Zij leveren de toelating voor de verkoop of levering van levensmiddelen aan de eindgebruiker. Ook drank wordt hier als een levensmiddel beschouwd.

Als je een horecazaak opricht, dan moet je je zaak registreren bij het FAVV. Dat doe je hier. Via het FAVV ontvang je dan een toelating of registratie.
Verkoop je alleen dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van ten minste drie maanden bij kamertemperatuur, dan ontvang je een registratie. Alle andere horecazaken ontvangen een toelating. Zowel de registraties als de toelatingen moeten in de horecazaak uitgehangen worden op een van buiten zichtbare plaats.

Elk jaar betaal je een heffing aan het FAVV.