Ambulante handel

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten verkoopt buiten de vestiging van je onderneming. Ambulante handel kan plaatsvinden op openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en op private plaatsen gelegen langs de openbare weg.

Rekening houdend met bovengenoemde plaatsen kunnen we drie soorten ambulante handel onderscheiden:

Ambulante handel op openbaar domein op vooraf bepaalde plaatsen

Voor ambulante handel op openbaar domein op vooraf bepaalde plaatsen heeft Hulshout volgende plaatsen vastgelegd:

 • Hulshout: Prof. Dr. Vital Celenplein en de pastorij
 • Westmeerbeek: kerkplein
 • Houtvenne: kerkplein

Van deze plaatsen mag niet afgeweken worden.

Volgende ambulante handelaars vind je terug in 

 • Hulshout:
  • Hamburgerkraam Johan Tops op zaterdagnamiddag/avond op het Prof. Dr. Vital Celenplein
 • Westmeerbeek:
  • Hoevekip op donderdagvoormiddag

Ambulante handel op privé domein

Bij uitbating van een ambulante activiteit op privé domein is er sprake als

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= kruispuntbank voor ondernemingen)
 • het om een verkoopkraam gaat dat grenst aan de openbare weg of dat geplaatst wordt op een commerciële parking

Ook voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig. Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of de locatie van het verkoopkraam grenst niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Hiervoor heb je geen toelating van de gemeente nodig.

Ambulante handel op rondtrekkende wijze

Bij ambulante handel op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject met meerdere verkooppunten, die telkens voor een bepaalde duur worden ingenomen. Ook voor deze vorm is er een toelating van de gemeente nodig.

Algemeen

Om een ambulante activiteit te kunnen/mogen uitoefenen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart) – deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie
 • Als je voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen – geen consumptie ter plaatse – dan is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Er zijn drie soorten leurkaarten:

 • Machtiging als werkgever 
 • Machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument) )
 • Machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen) 

Er worden enkel nog elektronische machtigingen uitgegeven, in de vorm van een plastic badge met QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Als je je ambulante handel wil uitoefenen in Hulshout, dan moet dit ook aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepen. Hiervoor vragen wij om volgende documenten te bezorgen:

 • Online aanvraagformulier voor ambulante handel/Online aanvraagformulier voor ambulante handel op rondtrekkende wijze
 • Kopie van je identiteitsbewijs
 • Kopie van een machtiging als werkgever (leurkaart)
 • Kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
 • Kopie van het attest keuring gas- en/of elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • Kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • Drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • Een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • Als je ambulante handel uitoefent op privaat domein dat eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), uitbater(s) of huurder(s) van de private eigendommen

Downloads