Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter zijn verkoopacties voor een goed doel. Typische voorbeelden zijn acties van verenigingen, scholen en particulieren om bijvoorbeeld culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Vooraleer je producten of diensten met een niet-commercieel karakter kan verkopen, moet je wel een toelating hebben. Deze verkopen zijn echter niet onderworpen aan de bepalingen die voor ambulante handelaars gelden; je hebt maw geen leurkaart nodig.

Deze verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben:
  • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief
  • de verdediging en promotie van de natuur, dierenwereld, een ambacht of streekproduct
  • een humanitaire catastrofe of steun bij een ramp of belangrijke schade
 • De verkoop moet occasioneel blijven
 • Naargelang het statuut van de verkoper:
  • De verkoop is toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden
  • De verkoop is onderworpen aan een voorafgaande melding, wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door FOD Financiën
  • De verkoop is onderworpen aan een machtiging, wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren. Deze machtiging is beperkt tot één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot machtiging kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar).
 • Verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
  • de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en/of diensten
  • een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel
 • Verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering naleven; zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van voedingswaren
 • Alle verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen

De aanvraag moeten gebeuren:

 • Bij de dienst lokale economie via het online aanvraagformulier wanneer de verkoop onze gemeentegrenzen niet overschrijdt
 • In een ander geval bij de dienst Economische vergunning van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie