Groepsaankopen

Vanuit verschillende organisaties worden geregeld groepsaankopen georganiseerd. Dit betekent dat inkooporders van consumenten voor hetzelfde product bij een specifieke leverancier gebundeld worden om zo tegen gunstiger voorwaarden te kunnen inkopen. 

            

Hemelwateropvang

            
            

Tankslag

            
            

Zonnepanelen