Ontharding

Mensen die in Hulshout wonen, houden van het landelijke karakter van de gemeente. Door de toenemende verharding zien we ook dit landelijke karakter meer en meer verdwijnen. Daarom roepen wij op: Breek overbodige verharding op!

Waarom moeten we ontharden? We moeten een aangename (leef)omgeving met meer open en groene ruimte creëren. We zijn met steeds meer mensen, maar een gezellige picknickplek of een avontuurlijk speeldomein is wel mogelijk als we onze gedeelde ruimte minder grijs en meer groen maken. Bovendien geven we met meer groen ook meer kansen aan onze biologische diversiteit. Door ruimte te geven aan zoveel mogelijk plant- en diersoorten houden wij ons ecosysteem veerkrachtig en verminderen we de kans op klimaatrampen. 

Minder verharding betekent ook meer water in onze bodem en dus een betere bodem en minder wateroverlast. Samen met periode van grote droogte veroorzaakt verharding problemen voor onze dieren en planten, en op de velden voor onze voedselvoorziening. Meer informatie over droogte in de Kempen vind je op de Kempen 2030 website. Verder zorgt ontharding voor meer groen en dus ook voor een betere luchtkwaliteit; wat op zijn beurt resulteert in een hogere concentratie, een betere weerstand en betere prestaties. In de zomer zorgen groene plaatsen voor minder hittestress en meer verkoeling.

Ontharding brengt alleen voordelen met zich mee, en bovendien kan iedereen zijn steentje bijdragen (of uitbreken). Van kleine verharde stukjes in de tuin tot grote onthardingsprojecten onder het toezicht van professionele tuinaannemers, alle beetjes helpen om beter gewapend te zijn voor de toekomst. Op de website https://www.onthardmee.be/ vind je inspiratie uit verschillende dorpen. Ook het kerkplein in Westmeerbeek vind je hier terug. Met dit toekomstbeeld willen we bewoners inspireren over hoe we kunnen ontharden. Minder grijs en meer groen, daar halen we allemaal ons voordeel uit.

Kerkplein Westmeerbeek