Meldpunt milieuklachten

De milieudienst behandelt de klachten in verband met het milieu. U kan er terecht met klachten over lawaaihinder, geurhinder, stofhinder, sluikstorten, ....

Klachten kunnen telefonisch, per mail, per brief of mondeling aan het loket worden ingediend:

  • Telefonisch op het nummer 015 22 94 84 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Buiten openingsuren kan u de klacht inspreken op het antwoordapparaat.
  • Via e-mail: naar milieu@hulshout.be
  • Per brief: Gemeente Hulshout, Milieudienst, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
  • Aan het loket van het gemeentehuis bij de milieudienst

Voor dringende milieuproblemen kan u 24u/24u terecht bij de lokale politie op het telefoonnummer 014 53 96 00.