Gepland

Hier vindt u de geplande wegenwerken, rioleringswerken en andere grote werken:

 

Missing-link (optimalisatie RWA) en vergroting bufferbekken Industriepark

Missing-link (optimalisatie RWA) en vergroting bufferbekken Industriepark

Het college van burgemeester en schepenen nam op 03 maart 2014 kennis van het schrijven van VMM d.d. 14 februari 2014 met de mededeling van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 december 2013 betreffende de vaststelling van het rollend meerjareninvesteringsprogramma 2015-2019 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest (opdrachten voor Aquafin) bevattende voor programmajaar 2015 o.a. de optimalisatie van de RWA-collector in het Industriepark.Op 07 mei  2018 organiseerde gouverneur C. Berx een afsluitend overleg om het scenario "wateroverlastproblematiek" te bevestigen voor uitvoering (=noodscenario Brandweerzone Kempen) en alzo onze fabrieken te kunnen vrijwaren van overstromingen langsheen de Goorloop.Anderzijds werd op dit overleg ook gunstig advies gegeven voor de verdere uitwerking van het Aquafin-project "RWA-missing link en uitbreiding bufferbekken". 

Aan dit Aquafin-project “RWA-missing link” wordt het project “afkoppeling Industriepark” gekoppeld. De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 1.384.000 euro. Er werd door de rioolbeheerder Pidpa HidroRio een project ter subsidiëring ingediend. Het project omhelst om in Industriepark, Nijverheidsstraat, Bedrijvenstraat en Magazijnenstraat een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien zodat de door de afkoppelingsdeskundige voorgestelde rioleringsaanpassingen gescheiden kunnen afgevoerd worden.

Het studiebureau Arcadis is aangesteld voor het Aquafin-project “RWA-missing link” en Sweco voor het Pidpa gedeelte. De gemeente zal ook in dit dossier haar bijdrage leveren en van de gelegenheid gebruik maken om het wegdek te vernieuwen in het Industriepark.
Aquafin diende intussen de omgevingsvergunning in en plant de aanbesteding van een aannemer in het najaar van 2020. 
Op 19 juni 2020 vond een eerste digitale infovergadering plaats voor de omringende bedrijven waarin het project, de fasering en de geplande omleidingen werden toegelicht. U vindt hieronder de presentaties van deze infosessie.

 

Bekijk hier de filmpjes uit de presentaties:

Logo's samenwerkende firma's

 

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte op 05 juli 2016 het investeringsprogramma 2017-2021 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest bekend. Deze werken zullen worden opgedragen aan de NV Aquafin. Op het grondgebied van Hulshout omvat de investeringslijst o.a. het project 23221: RWA-as Booischotseweg voor het programmajaar 2017Tijdens deze werken zal onze gemeente de weginfrastructuur gelijktijdig moderniseren. Een voorontwerp werd opgemaakt. Nu de werken in het centrum (Grote Baan) zijn uitgevoerd, kunnen de werken van de Booischotseweg aanvatten. Aquafin zal de aanleg van een RWA-leiding in de Booischotseweg voorzien. Deze leiding moet de regenwaters vanuit het centrum afvoeren naar de Netevallei en ontlast de collector van Vaartstraat naar het RWZI Wiekevorst (Morkhoven) door het regenwater af te leiden rechtstreeks richting de Grote Nete (SIGMA-gebied)  i.p.v. naar de overbelaste Goorloop in het Industriepark.Er dient een voorafgaandelijke buffering in de RWA-leiding te gebeuren en open grachten dienen voorzien te worden. Planning uitvoering : 2021. De nutsmaatschappijen zullen in 2020 de voorbereidende werken uitvoeren zodat de aannemer van de rioleringswerken aansluitend kan starten, vermoedelijk in 2021.  

Subidiëringsprogramma

Subidiëringsprogramma

Op 27 januari 2017 werd het tweede kwartaalprogramma 2017 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele waterzuiveringsinstallaties door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, goedgekeurd.

Het tweede kwartaalprogramma 2017 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI's vermeldt voor Hulshout:

Programma 2017
Eerste kwartaal 2017 
Project A217008: Aanleg riolering in de Heibaan (deel), Moerbergstraat, Kleine Voorheide, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en Seysheistraat. De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 2.535.200 euro. Nadat de verbindingsriolering in de Heibaan is uitgevoerd worden de werken in de zijwegen gestart. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken aan het uitvoeren in de Heibaan. Deze zullen half oktober voltooid zijn. Aannemer DCA start met de rioleringswerken op 04 oktober 2019.

Planning: 2019-2020

Tweede kwartaal 2017
Project A217120: Wegen- en rioleringswerken in de Kleine Waterstraat en Kortestraat te Hulshout(Houtvenne). De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 351.500 euro. Begin dit jaar kwam er eindelijk een subsidie ter beschikking om deze riolerings- en wegeniswerken in ontwerp te geven. Een eerste voorontwerp werd ondertussen reeds voorgesteld bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op 29 mei 2017 verklaarde onze gemeente zich akkoord om het ontwerp toe te vertrouwen aan Sweco Belgium NV. Een aangepast voorontwerp wordt thans opgemaakt. Nadat dit voorontwerp is vastgesteld wordt overgegaan tot de opmaak van een definitief ontwerp.

Planning : 2020-2021

Programma 2018-2021:

  • Project Afkoppeling Industriepark. De raming ten laste van het Vlaams gewest bedraagt 1.384.000 euro. Er werd door de rioolbeheerder een project ter subsidiëring ingediend. Het project omhelst om in Industriepark, Nijverheidsstraat, Bedrijvenstraat en Magazijnenstraat een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien zodat de door de afkoppelingsdeskundige voorgestelde rioleringsaanpassingen gescheiden kunnen afgevoerd worden.
  • Wegen- en rioleringswerken in de Plantsoenenstraat. De raming bedraagt 414.500 euro. Onder “Wegen- en rioleringswerken in de Plantsoenenstraat. De raming bedraagt 414.500 euro” toe te voegen: Het programma 2018 is door de Vlaamse regering op 28 februari 2018 definitief vastgesteld. Het voorontwerp dient nog te worden opgemaakt.

Volgende straten komen voor latere investeringen in aanmerking: 

  • Langestraat (deel centrum)
  • Kapelstraat, Bertelsbroekstraat, Strepestraat, Vloeikensstraat, Bruulstraat, Joris Verhaegenlaan
  • Grote Heibergstraat, Heibergstraat, Kleine Katelijnestraat, Pleinstraat, Geersbroekstraat
  • Aarschotsebaan