Gepland

Via deze pagina komt u meer te weten over de wegenwerken, rioleringswerken en andere grote werken die gepland zijn in onze gemeente.

 

VBR (verbindingsriolering) Heibaan

VBR (verbindingsriolering) Heibaan

Reeds in 2008 werd een aanvraag opgestart voor wegen- en rioleringswerken in de Heibaan. In 2013 gaf de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opdracht aan Aquafin om een verbindingsriolering in de Heibaan aan te leggen tot aan de Kleine Voorheide. Het verlengde van de Heibaan (tot einde bebouwing voorbij Kempen-Hagelandroute/grens Westerlo) wordt gelijktijdig met hetzelfde profiel (door PIDPA-RIOLERING) uitgevoerd.Onze gemeente voorziet tijdens deze werken i.s.m. de opdrachtgever Aquafin het volgende:

  • Alle kruispunten worden 'verhoogde' kruispunten
  • Behoud van de voorrang van rechts
  • Rijwegverharding in asfalt
  • Dwarsprofiel met een voetpad langs de onpare kant (noordkant, kant Industriepark) en baangracht aan de pare huisnummerkant.

Inmiddels is het ontwerp vastgesteld en de omgevingsvergunning door Minister J. Schauvliege op 21 december 2018 afgeleverd.

Planning:

  • Aanvang verplaatsingen en aanpassingen nutsleidingen: voorjaar 2019
  • Aanvang riolerings- en wegeniswerken: midden 2019.

Missing-link (optimalisatie RWA) en vergroting bufferbekken Industriepark

Missing-link (optimalisatie RWA) en vergroting bufferbekken Industriepark

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 03 maart 2014 kennis van het schrijven van VMM d.d. 14 februari 2014 met de mededeling van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 december 2013 betreffende de vaststelling van het rollend meerjareninvesteringsprogramma 2015-2019 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest (opdrachten voor Aquafin) bevattende voor programmajaar 2015 o.a. de optimalisatie van de RWA-collector in het Industriepark.

Op 07 mei  2018 organiseerde gouverneur C. Berx een afsluitend overleg om het scenario "wateroverlastproblematiek" te bevestigen voor uitvoering (=noodscenario Brandweerzone Kempen) en alzo onze fabrieken te kunnen vrijwaren van overstromingen langsheen de Goorloop. Anderzijds werd op dit overleg ook gunstig advies gegeven voor de verdere uitwerking van het Aquafin-project "RWA-missing link en uitbreiding bufferbekken". Aquafin werkt een aangepast ontwerp uit.·

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

Prioritaire RWA-leiding Booischotseweg

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte op 05 juli 2016 het investeringsprogramma 2017-2021 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest bekend. Deze werken zullen worden opgedragen aan de NV Aquafin. 

Op het grondgebied van Hulshout omvat de investeringslijst o.a. het project 23221: RWA-as Booischotseweg voor het programmajaar 2017. Tijdens deze werken zal onze gemeente de weginfrastructuur gelijktijdig moderniseren. Een voorontwerp wordt opgemaakt.

Nadat de werken in het centrum (Grote Baan) zijn uitgevoerd plant Aquafin de aanleg van een RWA-leiding in de Booischotseweg. Deze leiding moet de regenwaters vanuit het centrum afvoeren naar de Netevallei en ontlast de collector van Vaartstraat naar het RWZI Wiekevorst (Morkhoven) door het regenwater af te leiden rechtstreeks richting de Grote Nete (SIGMA-gebied)  i.p.v. naar de overbelaste Goorloop in het Industriepark. Er dient een voorafgaandelijke buffering in de RWA-leiding te gebeuren en open grachten dienen voorzien te worden. 

Planning uitvoering : 2021