Vacatures

Bent u op zoek naar (ander) werk? Hieronder vindt u de vacatures die openstaan binnen het Lokaal bestuur Hulshout. U vindt er soms ook andere vacatures uit de regio. Niet op zoek naar een specifieke functie? Dan bent u altijd welkom om een sollicitatieformulier met cv te sturen naar de personeelsdienst.
 

Voltijds deskundige uitbestede werken (vervangingsovereenkomst)

Voltijds deskundige uitbestede werken (vervangingsovereenkomst)

Jouw functie:
- Coördinatie en opvolgen van riolerings- en wegenwerken in al zijn facetten.
- Opmaken, uitwerken en (technisch) voorbereiden van lastenboeken en bestekken.
- Coördineren van de werkzaamheden met derden.
- Informeren en begeleiden van de inwoners bij riolerings- en wegenwerken.
- Behandelen van meldingen en vragen van het bestuur, gebruikers en instanties en het formuleren van voorstellen aan het bestuur.

Jouw profiel: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig.

Aanbod: Een vervangingsovereenkomst met opstart zo snel mogelijk. Een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 30.119,3 (0 dienstjaren, schaal B1 ) + haard- of standplaatstoelage. Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, opleidingsmogelijkheden… Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan tot maximum 5 jaar in aanmerking genomen worden. Diensten gepresteerd bij een andere overheid worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.

Jouw troeven: Je werkt nauwgezet, kan individueel en tevens in teamverband werken. Je gaat discreet om met de gegevens die tot uw beschikking staan.

Interesse? Je motivatiebrief met cv kan je indienen voor 10 september 2020 • per e-mail via personeel@hulshout.be

 

Voltijds projectdeskundige omgevingsprojecten, onbepaalde duur

Voltijds projectdeskundige omgevingsprojecten, onbepaalde duur

Jouw functie: De projectdeskundige van de dienst Omgeving heeft de taak om de investeringsprojecten, die gerelateerd zijn aan de afdeling Wonen en werken te plannen, uit te voeren en te coördineren (bijvoorbeeld m.b.t. duurzaamheid, lokale economie, wonen, ...). Bij elk project wordt nagegaan welke interne en externe samenwerking nodig is om de beschikbare expertise optimaal te benutten. Naast het coördineren, zorgt de projectdeskundige voor een structurele opvolging van de projecten ter bevordering van de resultaatgerichtheid. Het is een coördinerende en dienstoverschrijdende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie, educatie en het creëren van een dynamiek van essentieel belang zijn. Voor duurzaamheid staat u in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van projecten, zowel in de werking van de organisatie, als naar de inwoners van de gemeente. Als deskundige lokale economie vervult u een brugfunctie tussen het lokale bestuur en de ondernemers van de gemeente en bent u een spilfiguur in het uitbouwen en stimuleren van een kwalitatief en integraal beleid voor lokale economie.

Jouw profiel: Je bent houder van een diploma hoger onderwijs van het korte type of gelijkwaardig. Je bent een gedreven en zelfstandige persoon die weet van aanpakken.

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur + aanleg van werfreserve, een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 30.119,30 (0 dienstjaren, schaal B1). Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel.

Interesse? De inschrijvingsbundel met cv, een uittreksel uit het strafregister, kan je indienen via post of tegen ontvangstbewijs: Lokaal bestuur Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout. Inschrijvingen worden ten laatste verwacht op dinsdag 15 september 2020.

Examen: De datum van het examen wordt later bepaald.

Voltijds administratief medewerker dienst Personeel, bepaalde duur

Voltijds administratief medewerker dienst Personeel, bepaalde duur

Jouw functie: De administratief medewerker is samen met de collega’s van de personeelsdienst verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de personeelsdienst.
- opvolgen van aan- en afwezigheden (tijdsregistratiesysteem)
- opvolgen van medische attesten
- contact met de externe bedrijfsgeneeskundige dienst voor de organisatie van periodieke medische onderzoeken - ondersteuning bij de organisatie en opvolging van opleidingen
- ondersteuning bij de organisatie van de aanwervingen
- de administratieve opvolging van de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad
- de administratieve opvolging van personeelszaken in het algemeen
- opvolging van de postverdeling en -archivering Jouw profiel: Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig en je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod: Contractuele aanstelling van bepaalde duur tot en met 31 augustus 2021, een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 23.242,35 (0 dienstjaren, schaal C1 ). Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, opleidingsmogelijkheden…

Jouw troeven: Je bent klantvriendelijk, hebt een goed leervermogen en kan stipt taken uitvoeren.

Interesse? Uw motivatiebrief met cv kan u indienen voor 10 september 2020 • per e-mail via personeel@hulshout.be

Voltijds deskundige ICT/GIS, onbepaalde duur

Voltijds deskundige ICT/GIS, onbepaalde duur

Jouw functie: De dienst Communicatie, dienstverlening en ICT staat in voor het ontwikkelen van het interne en externe beleid rond communicatie, informatietechnologie en dienstverlening. De dienst zorgt voor de coördinatie en optimalisering van de dienstverlening en de publiekswerking van alle diensten van het lokaal bestuur, zowel fysiek, telefonisch als digitaal. Als deskundige ICT en GIS staat u in voor de automatisering binnen de diverse diensten en voor een betrouwbare werking, het beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie. Naast het dagelijkse operationele werk volgt u de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken en evoluties in de informatica op de voet en adviseert u het bestuur hierover. Als deskundige ICT en GIS staat u eveneens in het voor het up-to-date houden van het geografisch informatiesysteem: het helpen opstarten, het realiseren en het begeleiden van GIS-projecten en het verlenen van advies rond GIS (technisch en projectmatig) aan het bestuur.

Uw profiel: Je bent houder van een diploma hoger onderwijs van het korte type of gelijkwaardig. Je bent een gedreven en zelfstandige persoon die weet van aanpakken.

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur + aanleg van werfreserve, een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 30.119,30 (0 dienstjaren, schaal B1). Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel.

Interesse? De inschrijvingsbundel met cv, een uittreksel uit het strafregister, kan je indienen via post of tegen ontvangstbewijs: Lokaal bestuur Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout. Inschrijvingen worden ten laatste verwacht op dinsdag 15 september 2020.

Examen: De datum van het examen wordt later bepaald.

Halftijds technisch beambte - zaalwachter (onbepaalde duur)

Halftijds technisch beambte - zaalwachter (onbepaalde duur)

1 HALFTIJDS TECHNISCH BEAMBTE ZAALWACHTER (E1-E3) + aanleg werfreserve, contract van onbepaalde duur

Jouw functie: Je staat in voor het toezicht houden op het correct gebruik van de sportinfrastructuur zodat de gebruiker/bezoeker op een ordentelijke, veilige en aangename manier gebruik kan maken van het sportcentrum en zijn vrijetijdsbesteding kan uitoefenen. Je bent 1e-lijnsvervanging van uw collegazaalwachter.

Jouw profiel: Je kan stipt werken, u aanvaardt instructies, je bent een handige persoon en bent steeds bereid om bij te leren. Je bent flexibel: je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur voor 19/38ste + aanleg van werfreserve, een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 11.534,13 (0 dienstjaren, schaal E1). Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel.

Interesse? De inschrijvingsbundel met cv, een uittreksel uit het strafregister, kan u indienen via post of tegen ontvangstbewijs: Lokaal bestuur Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout. Inschrijvingen worden ten laatste verwacht op dinsdag 15 september 2020

Het examen van halftijds technisch beambte zaalwachter zal doorgaan op maandag 28 september 2020.

Oproep voor onthaalouders in Hulshout

Oproep voor onthaalouders in Hulshout

Word onthaalouder en hartenveroveraar

Open oproep voor onthaalouders in Hulshout 

Onthaalouder

Vacaturebericht

Oproep voor onthaalouders in Hulshout

Voor de gezinsopvang van baby’s en peuters van 0-3 jaar is het team Onthaalouders van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg op zoek naar mensen met een warm hart voor de allerkleinsten.
Als onthaalouder zorgt u ervoor dat ouders de mogelijkheid hebben om hun kind met een gerust hart achter te laten bij u thuis. Dit in een warme, huiselijke, veilige sfeer waar het kindje met de nodige creativiteit opgevangen wordt. In deze veilige, geborgen omgeving zorgt u voor hechting, ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid van de kindjes. U zorgt voor een vertrouwensrelatie met de ouders en samen met hen voor de opvoeding van hun kleintje. Deze opvang kan perfect in combinatie met de zorg voor eigen kinderen.

We zoeken onthaalgezinnen specifiek voor Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek.

Wat houdt uw taak in?

U verzorgt de kindjes (comfortzorg en troost) en bereidt en geeft gezonde en gevarieerde voeding. U  organiseert spelactiviteiten en biedt educatieve ondersteuning aan de kindjes. U observeert het gedrag, welzijn en ontwikkeling van het kind. U onthaalt zowel het kind als de ouders warm en begeleidt deze tijdens de opvangperiode.

Wat verwachten we van u?

Als onthaalouder heeft u een hart voor kinderen, specifiek voor baby’s en peuters en ervaring met de leefwereld van jonge kinderen is een voorwaarde. U bent minstens 21 jaar, u spreekt vloeiend Nederlands en u kan voor uzelf en uw meerderjarige huisgenoten een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen en verklaren dat jullie in goede gezondheid verkeren.

Uw woning is geschikt voor de opvang van kinderen, u bent bereid ze aan te passen in functie van veiligheidsonderzoek en risicoanalyse. U bent bereid tot overleg met de ouders en ziet een meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van de organisator Gezinsopvang.

U volgt een erkende module van 40u ‘Kennismaken met de gezinsopvang’. Beschikt u over het nodige diploma of de nodige kwalificaties, dan is deze module voldoende om te kunnen starten.
Indien u niet de juiste kwalificatie hebt, moet dit wel in orde zijn tegen 1 april 2024. U kan uw opleiding voltooien terwijl u werkt.

U bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs/beroepsonderwijs of volwassenonderwijs in de richting kinderzorg, begeleider kinderopvang/kinderzorg. De gelijkgestelde studierichtingen van het hoger onderwijs zijn terug te vinden op de website van Kind en Gezin (kwalificaties).

U bent een creatief, communicatief en sociaal vaardig persoon. Plannen en organiseren behoren tot uw dagdagelijkse routine. Zelfstandigheid en flexibiliteit schrikken u niet af en u toont een grote leerbereidheid. U kan u vinden in de pedagogische visie van het Lokaal Bestuur en gaat positief en respectvol om met de diversiteit aan kinderen en gezinnen.

Wat mag u verwachten?

Het gaat om een voltijds samenwerkingscontract met Gezinsopvang OCMW Heist-op-den-Berg.

U krijgt een belastingvrije kostenvergoeding en een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering. Bovendien krijgt u een eigen sociaal statuut.

Per dag dat u een kind opvangt krijg u een onkostenvergoeding. Die is fiscaal vrijgesteld en wordt dus niet belast. U kan deze onkostenvergoeding combineren met tijdskrediet/loopbaanonderbreking. Uw maandelijkse vergoeding is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal uren dat ze in uw opvang blijven. Aangezien uw vergoeding afhankelijk is van het aantal kinderen, kan dit bedrag schommelen. Als een kind ziek is of op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Als u zelf vakantie neemt, krijgt u geen vergoeding.

Als onthaalouder heeft u recht op een tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging, een uitkering bij ziekte, bij arbeidsongeschiktheid, bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. U krijgt kinderbijslag en bouwt pensioenrechten op. Bovendien is er onder bepaalde voorwaarden een opvanguitkering wanneer de kinderen buiten u wil niet komen.

De teamcoördinator begeleidt de onthaalouders in hun werk, organiseert vormingsavonden en zorgt voor de doorverwijzing van ouders naar onthaalouders. Het team staat in voor alle administratieve en financiële regelingen naar de ouders toe, zoals maandelijkse facturen en jaarlijkse fiscale attesten voor de ouders.

Welke voordelen heeft u als kinderbegeleider gezinsopvang aangesloten bij ons team?

U werkt thuis en u kiest zelf uw werkuren en dagen, hoeveel vakantiedagen u wilt en wanneer (in overleg met het team), u organiseert uw eigen dag en werk. U maakt deel uit van een fijn team onthaalouders binnen de regio.

U heeft dus de mogelijkheid om heel zelfstandig te werken, in samenwerking met ons team dat u begeleidt, ondersteunt en informeert.

Interesse?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team onthaalouders via

onthaalouders@heist-op-den-berg.be of via 015 23 87 71 (op weekdagen tussen 9 en 12 uur).

Op www.ikwordonthaalouder.be/ vindt u meer informatie over de job.

Heeft u interesse om als onthaalouder aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met uw CV en motivatiebrief naar vacature@heist-op-den-berg.be.

 

Deeltijdse/halftijdse verpleegkundigen (m/v/x) voor bepaalde duur

Deeltijdse/halftijdse verpleegkundigen (m/v/x) voor bepaalde duur

Ben jij op zoek naar een tof team van verpleegkundigen en zorgkundigen dat zich dagdagelijks wil inzetten voor de zorg van 60 bejaarden? Misschien ben jij wel die enthousiaste verpleegkundige waarop de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe zitten te wachten!

Profiel: In het bezit zijn van een diploma van gegradueerd (bachelor) of gebrevetteerd verpleegkundige.

Aanbod:
Loonbarema: BV1-BV3 (brutojaarwedde € 17.450-29.250 aan huidige index) voor gegradueerd verpleegkundigen. C3-C4 (brutojaarwedde € 15.900-26.550 aan huidige index) voor gebrevetteerd verpleegkundigen.
Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques (€8), een fietsvergoeding en valorisatie van uw verpleegkundige ervaring in de privé-sector.

Interesse? Meer inlichtingen, functiebeschrijving zijn te bekomen op het Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 262, 2235 Hulshout, tel. 015 22 93 90 of per e-mail: anja.paepen@hulshout.be

Als jij graag mee in ons zorgteam stapt, kan je solliciteren door een motivatiebrief met je cv te sturen of te mailen naar bovenstaande gegevens. Wij nemen dan graag terug contact op voor een sollicitatiegesprek

1 vacature voor deeltijdse vervanging zorgkundige

1 vacature voor deeltijdse vervanging zorgkundige

‘Ter Nethe’, een woonzorgcentrum voor 60 ouderen, is op zoek naar een deeltijdse (75%) zorgkundige (m/v/x) voor een langdurige vervanging (voorlopig tot en met 25 oktober 2020).

Profiel: In het bezit zijn van een diploma en een visum van zorgkundige.

Aanbod: Loonbarema: C1-C2 (brutojaarwedde € 13.550-22.800 aan huidige index).

Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques (€8), een fietsvergoeding en valorisatie van 5 jaar ervaring in de privé-sector.

 

Interesse?

Meer inlichtingen en de functiebeschrijving zijn te bekomen op het Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 262, 2235 Hulshout, tel. 015/22.93.90

of per e-mail: anja.paepen@hulshout.be.

We nodigen je dan graag uit voor een sollicitatiegesprek.

 

Vacatures Zonnige Kempen

Vacatures Zonnige Kempen

De vacatures van de Zonnige Kempen kan u vinden via deze link: http://zonnigekempen.kenvoet.be/vacatures/.

Vacatures Pidpa

Vacatures Pidpa

Pidpa heeft verschillende vacatures. U kan de vacatures hier bekijken.

Gemeentelijke basisschool Hulshout

Gemeentelijke basisschool Hulshout

Indien u graag wil solliciteren voor een vacature in de Gemeentelijke Basisschool Hulshout, dient u zich te registreren op de website van onze scholengemeenschap 'Scholen aan de Nete': www.sgaandenete.be.

Dienstenchequebedrijf zoekt nieuwe medewerkers

Dienstenchequebedrijf zoekt nieuwe medewerkers

Dienstenchequebedrijf PIDT is dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Neem een kijkje op de website: http://www.pidt.be.

Stichting Pidt
Provinciebaan 40 - 2230 Herselt

Halftijds onderhoudsmedewerker BKO (vervangingsovereenkomst)

Halftijds onderhoudsmedewerker BKO (vervangingsovereenkomst)

Jouw functie: Je staat in voor het hygiënisch onderhoud van de 3 kinderopvanglocaties Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek:
 Vloeren en meubilair schoonmaken
 De ruimtes ventileren en verluchten
 Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken
 Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken
 Toiletten en keukens schoonmaken
 De handdoek- en zeepverdelers bijvullen

Aanbod: Een vervangingsovereenkomst met opstart zo snel mogelijk. Een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 11 534,12 (0 dienstjaren, schaal E1 ) + haard- of standplaatstoelage. Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, opleidingsmogelijkheden… Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan tot maximum 5 jaar in aanmerking genomen worden. Diensten gepresteerd bij een andere overheid worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.

Jouw troeven: Je werkt nauwgezet, orde en netheid is je tweede natuur. Je kan individueel en tevens in teamverband werken.

Interesse? Uw motivatiebrief met cv kan u indienen voor 10 september 2020 • per e-mail via personeel@hulshout.be