Kort of lang verblijf

Kort verblijf (minder dan drie maanden)

Indien u iemand op bezoek wil laten komen bij u thuis die niet de Belgische nationaliteit heeft, moet u op voorhand een formulier 'verbintenis tot tenlasteneming' (Bijlage 3bis) komen afhalen bij de dienst Burgerzaken. Dit document heeft de bezoeker nodig om België binnen te komen. U kan ditt formulier ook vooraf downloaden en dubbelzijdig (!) afdrukken. U komt dan met het ingevulde en ondertekende formulier naar de dienst burgerzaken.

De bezoeker moet zich binnen de drie werkdagen na aankomst aanbieden bij de dienst Burgerzaken om een aankomstverklaring te ondertekenen. 

Meebrengen:
- geldig nationaal paspoort (eventueelmet visum
- 2 pasfoto's (deze moeten voldoen aan de ICAO-normen)

Lang verblijf

Als u zich voor een langere periode wil vestigen in Hulshout, kijkt u het best op de pagina 'Adreswijziging vanuit het buitenland'.