Nachtwinkels

Als je een nachtwinkel wil openen, dan dien je te beschikken over een vestigingsvergunning en een uitbatingsvergunning.

Je baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopsoppervlakte van de winkel ≤ 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van de algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijk en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • je ten minste gesloten bent tussen 07.00u en 18.00u

Vestigingsvergunning

Als je een vestigingsvergunning wil aanvragen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je pand moet een stedenbouwkundige vergunning hebben als nachtwinkel
 • Binnen de straal van 1 km mag er geen andere nachtwinkel zijn
 • Je pand moet zich in de handelskern bevinden

Als je een nachtwinkel hebt op meerdere locaties, dan moet je per locatie een vestigingsvergunning aanvragen.

De vestigingsvergunning is onbeperkt geldig. Ze vervalt echter wel als:

 • de uitbater verandert
 • de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is
 • de nachtwinkel failliet is
 • de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is

Een vestigingsvergunning aanvragen doe je via het online aanvraagformulier. Volgende documenten moet je hierbij toevoegen:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • Kopie van de eigendomsakte (indien de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien de aanvrager het exploitatiepand huurt)

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning weigeren als:

 • De openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op het advies van de politie met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen
 • De aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning heb je nodig om een nachtwinkel te mogen uitbaten. Deze is onbeperkt geldig, maar vervalt als:

 • de uitbater verandert
 • de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is
 • de nachtwinkel failliet is
 • de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is

Voor elke uitbating van een nachtwinkel vraag je binnen een termijn van 1 maand na het verkrijgen van de vestigingsvergunning een uitbatingsvergunning aan via het online aanvraagformulier. Volgende documenten moet je hierbij toevoegen:

 • Uittreksel uit het strafregister van de exploitant, en indien de exploitant een rechtspersoon is ook de uittreksels van haar organen of vertegenwoordiger
 • Kopie van de identiteitskaarten van alle personen die deelnemen aan de exploitatie
 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • Geldig bewijs van de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
 • Kopie van de eigendomsakte (indien de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • Kopie van de handelsovereenkomst (indien de aanvrager het exploitatiepand huurt)
 • Registratie, erkenning of toelating van FAVV
 • Kopie beroepsaangifte 108 voor tabak
 • Kopie van een handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.