Vergunning kansspelinrichting

Om kansspelen te mogen uitbaten in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III), heb je als cafébaas een vergunning C nodig. Eens je een vergunning hebt, mag je maximaal twee automatische kansspelen en maximaal twee automatische kansspelen met verminderde inzet plaatsen.

De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One Ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Spelers moeten minimaal 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van het spel is de speler verplicht om zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch geweigerd worden. Het is echter wel de uitbater die verantwoordelijk blijft om ervoor te zorgen dat er geen minderjarigen op de kansspeltoestellen spelen.

Om deze vergunning aan te vragen, bezorg je volgende documenten aan de kansspelcommissie van de federale overheid (Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel):

  • Aanvraagformulier
  • (Niet bindend) Advies van de burgemeester, waaruit blijkt dat u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • Advies van de federale overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) – attesten kan je opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be
  • Kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • Origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaar (enkel als de aanvrager een buitenlander is)

Deze vergunning is betalend en geldig voor 5 jaar. Een éénmalig bedrag moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald, en geldt voor de volledige duur van de vergunning C. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB.

Als je eenmaal stopt met de uitbating van kansspelen in jouw café, dan moet je dit ook doorgeven aan de kansspelcommissie via info@gamingcommission.be. Je dient ook de originele vergunning en uithangbord terug te sturen naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel. De éénmalige bijdrage die betaald werd, kan niet teruggevorderd worden.

Meer gedetailleerde informatie vind je terug op de website van de kansspelcommissie.