Drankvergunning

Als uitbater van een horecazaak - gedefinieerd als elke drank- of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse - moet je in het bezit zijn van een drankvergunning. Je vraagt deze vergunning aan in de gemeente waar jouw drankgelegenheid gevestigd is.

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen zoals cafés, restaurants, bars, …

Uitzonderingen:

 • Wanneer je een restaurant uitbaat waar je geen sterke drank schenkt, maar enkel gegiste dranken serveert tijdens de maaltijden, heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een gelegenheidsevenement organiseert (fuif, buurt- of wijkfeest, …), heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een handelszaak uitbaat waar je enkel sterke en gegiste dranken verkoopt, en dus niet schenkt, heb je geen drankvergunning nodig. Wel heb je dan een vergunning ‘handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig – deze moet je aanvragen bij de dienst Douane en Accijnzen.
 • Als je afhaalmaaltijden aanbiedt, vergezeld van alcoholhoudende dranken, dan heb je geen drankvergunning nodig maar moet je wel een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken aanvragen.

Om een drankvergunning te verkrijgen, moet je voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden. De controle van de moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister. De hygiënevoorwaarden hebben betrekking op

 • een minimale hoogte van 2,75 m en minimaal 90 m³ inhoudsruimte
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verlichting voor optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • voldoende verluchting
 • naleving van de geldende rookreglementering.

Een drankvergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur voor een welbepaalde horecazaak. De drankvergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er een wijziging is op het vlak van:

 • uitbater, medevennoten, ...
 • pand (verhuis, grondige verbouwing, ...)

Als uit het onderzoek van de voorwaarden blijkt dat één of meerdere adviserende instanties nog geen advies verstrekt heeft/hebben of een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt/uitbrengen, kan een voorlopige drankvergunning afgeleverd worden voor 6 maanden. Deze voorlopige vergunning kan éénmaal verlengd worden voor een periode van 6 maanden. 

Het aanvragen van je drankvergunning doe je via het online aanvraagformulier. Volgende documenten voeg je toe aan je aanvraag:

 • Kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater
 • Bewijs van inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Bewijs van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing
 • Bewijs van registratie, toelating of erkenning bij het FAVV
 • Kopie van het brandweerverslag
 • Uittreksel uit het strafregister van de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – indien de uitbating in handen is van een vennootschap – alle medezaakvoerders

Deze vergunning word je gratis verleend via een burgemeesterbesluit.