Gemeenteraad

Gemeenteraad

Op 8 januari 2019 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad geïnstalleerd. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... 

De gemeenteraadsvergaderingen met aansluitend de OCMW-raad zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

Gemeente- en OCMW-raad 25 oktober 2021 gaat opnieuw door in de raadzaal!
De gemeente- en OCMW-raad van 25 oktober 2021 om 19u gaat opnieuw fysiek in de raadzaal door (Door verbouwingen ingang vooraan het gemeentehuis aan de rechterkant).
Bezoekers zijn opnieuw toegelaten. Wij raden de bezoekers aan een mondmasker te dragen en 1,5 m afstand te bewaren. Er wordt maximaal geventileerd en er wordt gebruik gemaakt van een CO2 meter om de luchtkwaliteit te monitoren.

U kan zich gratis digitaal abonneren op de dagorde en het ontwerpverslag van de gemeenteraad. U moet hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@hulshout.be. U krijgt de dagorde en het ontwerpverslag per e-mail toegestuurd.