Sportpark Joris Verhaegen

Met het gemeentelijk sportcentrum beschikken de Hulshoutenaren over een uitgebreide accommodatie. Het centrum omvat een polyvalente hal, een wielerpiste, een atletiekpiste, voetbalterreinen, basketbalvelden en tennispleinen. De polyvalente hal omvat tevens een ruime cafetaria.

Lees ook het huishoudelijk reglement van sportpark Joris Verhaegen.
 

Gebruik sportpark: tijdelijke coronamaatregelen

Gebruik sportpark: tijdelijke coronamaatregelen

Bekijk hier wanneer de velden gereserveerd of beschikbaar zijn


Richtlijnen

Hieronder vindt u de richtlijnen om de groepstraining te kunnen laten doorgaan op ons sportpark.
Wij trachten deze zo duidelijk mogelijk te verwoorden hieronder.
Moest je toch met vragen zitten, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via mail / telefoon.

Richtlijnen:

Het is toegestaan vanaf 19/05/2020 om outdoor te sporten met een groep van maximum 20 personen inclusief de coach.

 • We hebben opnieuw maar 1 toegang ( tussen A-plein en cafetaria), waarbij we een duidelijke gang hebben gemaakt voor de sporters die aankomen en diegenen die het sportpark verlaten.
 • De kleedkamers / wc's / gebouwen blijven gesloten.
 • Er moet per groep een coach aanwezig zijn vanuit de club of het zijn lessen georganiseerd door een lesgever die een zelfstandige activiteit uitvoert. ( vb: geen wielertoeristen waar gewoon een verantwoordelijke wordt aangeduid)
 • Tijdens de training moeten de veiligheidsregels nog wel gerespecteerd kunnen worden: social distance, hand- en hoesthygiëne, thuis blijven bij ziektesymptomen, ... .
 • De coach moet ook voorzien dat de nodige voorzorgen voor het sportmateriaal genomen worden. Bijvoorbeeld ieder zijn eigen bal (geen passen, wedstrijden, 2 tegen 2, ...), na training materiaal ontsmetten, ... .
 • Wij voorzien niet in een EHBO-stand, hier moet dus ook de coach voor zorgen.
 • De sporthal blijft te allen tijde gesloten, hier kan dus geen materiaal opgehaald of terug gestockeerd worden voor en na de training.
  Moet je toch voor de start van uw lessenreeks éénmalig uw materiaal uit de sporthal ophalen, kan dit na het maken van een afspraak: 015 24 26 77 of via sport@hulshout.be.
 • Indien een club een training wil organiseren kan dit enkel na een reservatie via mail of telefoon. Anders kunnen wij onmogelijk een zicht blijven houden op mogelijke dubbelboekingen of overbevolking.
  Wij trachten wel elke club op te bellen die een reservatie plaatst om te bekijken hoe jullie het willen aanpakken en eventueel op voorhand al een aantal zaken door te spreken. Probeer dus zeker bij je reservatie al een nummer van een contactpersoon toe te voegen die wij kunnen contacteren.
 • We zullen alle reservaties aan elke infrastructuur (wielerpiste, atletiekpiste, omnisportveld, B-plein) uithangen en ook trachten op de website te zetten zodat andere clubs en individuele sporters kunnen volgen.
  Het is dan ook enkel mogelijk om een effectieve sportinfrastructuur te reserveren (zie bovenstaande opsomming) en geen grasstrook tussen de infrastructuren of op de verharding achter de sporthal.
 • Het A-plein en het C-plein zijn ingezaaid, deze zijn dus niet beschikbaar. Het C-plein is niet beschikbaar tot 15 juni 2020 en het A-plein is niet beschikbaar tot 1 augustus 2020.
 • We voorzien wel dat het B-plein (in de wielerpiste)  kan opgedeeld worden in 4 delen (niet fysiek, maar wel voor de reservatie), daar deze groot genoeg is, kunnen hier maximaal 4 groepen van gebruik maken.
 • We communiceren ook dat indien een club een infrastructuur gereserveerd heeft voor x uur, zij hiervan exclusief gebruik kunnen maken of de individuele sporter moet toestemming krijgen van de coach op dat moment om medegebruik te mogen maken van de infrastructuur. (Dit omdat er bij 20 pers. op de atletiekpiste nog wel een individuele sporter bij op kan maar bijv. niet op het omnisportveld).
 • Er is zeker in de beginperiode een zaalwachter aanwezig om alles in goede banen te leiden. Daar deze persoon niet overal tegelijkertijd kan zijn, zal deze steeds bereikbaar zijn via 0492 23 06 66.
 • Een goede handhygiëne is belangrijk. Daar onze gebouwen gesloten zijn, is het niet mogelijk om de handen te wassen op het sportpark. Wij vragen dan ook te communiceren aan de leden om hun handen thuis te wassen voor ze naar de training komen. Daarnaast vragen wij ook aan de clubs om te voorzien in een alcoholgel voor leden tijdens en na de training.
 • Omdat onze gebouwen niet geopend zijn, hebben wij het AED-toestel buiten geplaatst in een groene kast. Deze kan je vinden aan de inkom van de sporthal!
 • Alle fietsen, auto’s, … dienen vooraan de sporthal geplaatst te worden in de daarvoor voorziene infrastructuur.

We weten dat dit een hele boterham is, maar willen natuurlijk net als jullie dat de heropstart van de trainingen een ‘veilig’ succes worden.

Wij wensen jullie alvast veel sportplezier en staan graag voor jullie klaar indien jullie nog vragen hebben.

Polyvalente hal

Polyvalente hal

Verenigingen die van de polyvalente hal wensen gebruik te maken dienen hiervoor een verzoek te richten aan:

Directiecomité AGB Sport Hulshout
Industriepark 3
2235 Hulshout.

Men dient hiervoor steeds gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Bovendien moet uitvoerig toelichting verschaft worden over de organisator en de activiteit wanneer het gaat om een nieuw initiatief.

Zwembad

Zwembad

Hier vindt alle informatie over het gemeentelijk zwembad.

 

Wielerpiste

Wielerpiste

De openingsuren, tarieven en het gebruiksreglement kan u hier verkrijgen:

Contactgegevens Wielerpiste:

Sportdienst
Industriepark 3
2235 Hulshout
sport@hulshout.be
015 24 26 77
 

Contactgegevens Schaal Marcel Indekeu:

Jeffrey Maes
Vosse Putten 36
2235 Hulshout
jeffrey_maes@hotmail.com of kenny22.vermeylen@telenet.be

Tarieven

Tarieven

Een aantal gemeentelijke sportlokalen worden verhuurd. Uiteraard zijn er per lokaal specifieke tarieven.

Raadpleeg het tarievenoverzicht.

 

Sportbar

Sportbar

In het sportpark is er ook een cafetaria. Ook deze kan gehuurd worden.

Contactpersoon:

Dries Delsard
Tel: 0474 17 33 21
driesdelsard@gmail.com
www.sportbarhulshout.be.

Turnzalen van de scholen

Turnzalen van de scholen

Turnzaal hoofdschool (Strepestraat)

 • € 4/uur

Turnzaal wijkafdeling (Grote Baan)

 • € 10/vergadering