Openbare onderzoeken en bekendmakingen omgevingsvergunningen

Hieronder vindt u een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout. In dit overzicht zijn ook de openbare onderzoeken opgenomen. Deze worden gedurende een periode van dertig dagen gepubliceerd zoals bepaald door art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De tekst van de volledige beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of door de deputatie of door Vlaanderen werden genomen kan u per e-mail opvragen.

Indien u hieronder geen informatie meer vindt, betekent dit dat de publicatieperiode van alle beslissingen over omgevingsvergunningen reeds voorbij is.
 

Overige:

  • Verkaveling nr. 928. Verwerping wegenistracé bij verkavelingsaanvraag Mgr. Raeymaekersstraat.
    Arrest Raad van State van 13 mei 2020.
    Publicatiedatum 25 mei 2020
    Uitvoeringsformule

    Arrest