Kadaster

Het Belgisch kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. Het kadaster bewaart informatie over hypotheken op onroerende goederen, notariële akten, eigendom van een pand, faillissementen, pand op handelszaken, eerst ingebruikname van een woning. Plannen (geen bouw- of grondplannen) en de historiek van een pand, gebouw of perceel kunnen geraadpleegd worden. Ook kadasterplannen kunnen bij de dienst geraadpleegd worden.