Inname openbaar domein

De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te worden aan het gemeentebestuur ten minste 21 kalenderdagen voor de geplande inname.