Vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Deze vergunning is van toepassing op handelaars die ethylalcohol of alcoholhoudende dranken wensen te kopen en te verkopen. Het gaat hier niet om handelaars waar dranken verkocht worden voor verbruik ter plaatse.

Deze vergunning vraag je aan via een aanvraagformulier. Eens dit volledig ingevuld is, lever je het in bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen. Voor Hulshout doe je dit bij Douane en Accijnzen in Antwerpen.

                Douane en Accijnzen
                Antwerpen
                Ellermanstraat 21
                2060 Antwerpen

Of via da.marketing.antwerpen@minfed.fed.be

 Als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s, dan dien je je aanvraag in bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.

                Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
                North Galaxy – bus 37
                Koning Albert II-laan 33
                1030 Brussel

Of via info.douane@minfed.fed.be

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of tot er een wijziging plaatsvindt op het niveau van de onderneming of vestiging. In geval van dit laatste ben je verplicht een nieuwe aanvraag in te dienen.