AGB Sport Hulshout

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Sport is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Hulshout. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de btw kan gerecupereerd worden.

Lees hier de beheersovereenkomst tussen gemeente Hulshout en AGB Sport.