AGB Sport Hulshout

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Sport is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Hulshout. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de btw kan gerecupereerd worden.

Lees hier de beheersovereenkomst tussen gemeente Hulshout en AGB Sport.

 

Wat doet AGB Sport Hulshout?

Wat doet AGB Sport Hulshout?

AGB Sport Hulshout staat in voor het beheer en de exploitatie van het Sportpark Joris Verhaegen (sporthal, zwembad, sportvelden, wielerpiste en atletiekpiste).

 

Wie bestuurt AGB Sport Hulshout?

Wie bestuurt AGB Sport Hulshout?

AGB Sport wordt bestuurd door een raad van bestuur en het directiecomité. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de gemeenteraad. De leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd. 

Lees hier: 

 

Contactgegevens

Contactgegevens

AGB Sport Hulshout
Industriepark 3
2235 Hulshout

Tel. 015 24 26 77
E-mail: sport@hulshout.be