Overlijden

Bij een overlijden komt heel wat kijken. Op deze pagina's leest u wat u in verschillende situaties kan doen. De folder is ook verkrijgbaar in het gemeentehuis.