De Merode

De deelprojecten van de Merode, zoals het wandelnetwerk en landschappelijke en ecologische verbindingen, strekken zich uit tot op het grondgebied van onze gemeente. Sinds de fusie van 1977 bestaat Hulshout uit drie deelgemeenten: Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Westmeerbeek ligt binnen de huidige perimeter van het plattelandsproject en was reeds opgenomen in het wandelnetwerk.

Voor onze gemeente was het zeer wenselijk om deze perimeter uit te breiden in westelijke richting, zodat delen van Hulshout verder stroomafwaarts van de Nete zouden worden opgenomen in het project. Hulshout heeft vier belangrijke gebouwen/gebieden in dit kader:

  • De Herenbossen
  • Het Toreke
  • Hoeve ‘t Bergske
  • Het natuurconcentratiegebied 

Lees verder...