Plantadvies

Streekeigen bomen en struiken

Heeft u bij het aanplanten van bomen en/of struiken al eens gedacht aan het planten van autochtoon plantmateriaal en/of streekeigen soorten. Deze planten zijn aangepast aan de plaatselijke bodem en het lokale klimaat. Hierdoor zullen ze beter bestand zijn tegen ziektes, schimmels en (insecten)plagen en zullen ze beter groeien


De provincie Antwerpen heeft een brochure ‘Plant-Wijzer' opgesteld. Hierin zijn de meest voorkomende soorten van provincie Antwerpen beschreven. Deze brochure is verkrijgbaar bij de milieudienst of te downloaden via deze  link.

Streekeigen hoogstamfruitbomen in de provincie Antwerpen

In het midden van de vorige eeuw waren hoogstamboomgaarden een vertrouwd zicht op het Antwerpse platteland. Om diverse redenen zijn ze sindsdien echter grotendeels uit het landschap verdwenen.
Om de hoogstamboomgaarden, die een grote cultuurhistorische én ecologische waarde hebben, terug voor het voetlicht te brengen, stelde de provincie Antwerpen i.s.m. de Nationale Boomgaardenstichting vzw de Fruit-Wijzer samen.
Deze publicatie mag beschouwd worden als de perfecte leidraad voor de aanplant en het onderhoud van hoogstamboomgaarden zodat iedereen die dit wil, hiermee aan de slag kan.
De Fruit-Wijzer wordt gratis aangeboden aan de inwoners van de provincie Antwerpen en kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar dmn@admin.provant.be. U kan ook een digitale versie downloaden via volgend webadres:
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin/FruitWijzer_bijdruk2_ONLINE_definitief.pdf