Evenement met opblaasbaar toestel? Neem uw verantwoordelijkheid!

Evenementen met opblaasbare structuren. Opgelet! Neem jullie verantwoordelijkheid.

Er worden meer en meer tijdelijke evenementen georganiseerd waarbij gebruikgemaakt wordt van opblaasbare structuren voor kinderen en/of volwassenen. Denk maar aan springkastelen en obstakelparcours. Organiseert u zulke evenementen of verhuurt u zulke opblaasbare structuren, lees dan zeker verder.

Afhankelijk van de aangeboden activiteit, is één van beide regelgevingen met betrekking tot de uitbating van speelterreinen of de organisatie van actieve ontspanningsevenementen van toepassing.

Een affiche ophangen met "gebruik op eigen risico" om u te ontheffen van uw verantwoordelijkheden als uitbater of organisator bij een ongeval volstaat niet en is zelfs verboden.

Elke organisator is verplicht de wetgeving na te leven, een risicoanalyse van het voorgestelde evenement uit te voeren en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Als u zo'n evenement organiseert, moet u uw verantwoordelijkheid nemen.

In een kleine brochure van de FOD Economie worden de belangrijkste aspecten ter zake beschreven. Leef ze na voor het welzijn van iedereen!

Op deze manier hopen we zoveel mogelijk incidenten en problemen te vermijden voor zowel de organisatoren van deze evenementen als de gebruikers van opblaasbare toestellen.