Sustainable Development Goals of SDG's

SDG OverzichtBelgië ondertekende op 25 september 2015 als één van de 193 landen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Deze Agenda 2030 omvat 17 ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's. 

De SDG's vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda's: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Samen moeten zij ervoor zorgen dat de mensheid bevrijd wordt van armoede en dat de planeet terug op koers geraakt richting duurzaamheid. De nadruk van deze agenda ligt op universaliteit, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar overal op onze planeet.

De SDG's kunnen opgedeeld worden in 5 grote thema's: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Hieronder lijsten we de 17 SDG's even op. Ben je geïnteresseerd in de verschillende onderverdelingen per SDG, kijk dan even op https://www.sdgs.be/nl/sdgs 

 1. Geen Armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Geen Honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding, en promoot duurzame landbouw
 3. Goede Gezondheid en Welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 4. Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levensland leren voor iedereen
 5. Gendergelijkheid: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Schoon Water en Sanitair: Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iederen
 7. Betaalbare en Duurzame Energie: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Waardig Werk en Economische Groei: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling, en waardig werk voor iedereen
 9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Ongelijkheid Verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Duurzame Steden en Gemeenschappen: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verantwoorde Consumptie en Productie: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Klimaatactie: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Leven in het Water: Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen
 15. Leven op het Land: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, ...
 16. Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 17. Partnerschap om Doelstellingen te Bereiken: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

 

Onze Duurzame Helden

De Herenhoeve

De Snelle Bij

Oxfam Wereldwinkel

VBS De Schatkist /
De Toverdoos

VBS Houtvenne

GBS Hulshout