Verwarmingstoelagen

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Tot een factuur van 1500 liter per jaar van volgende brandstoffen kunt u genieten van een tussenkomst:

 • huisbrandolie (stookolie of mazout)
 • lamppetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Dit geldt niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in flessen
 • butaangas in flessen

Voorwaarden:

Op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds komt u meer te weten over de verwarmingstoelage en of u in aanmerking komt. Download hier de folder.

U kunt ook een folder bekomen bij het OCMW.

Procedure

Binnen de 60 dagen na levering komt u langs met volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Leveringsfactuur of -bon
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Meest recente aanslagbiljet van de belastingen

Contactpersoon:

Davina Vos, maatschappelijk werker
Grote Baan 264
2235 Hulshout

Tel: 015 75 01 00
davina.vos@hulshout.be

Zitdagen:

 • Maandag:    09.00-12.00 uur & 18.00-20.00 uur
 • Dinsdag:      09.00-12.00 uur
 • Woensdag:  09.00-12.00 uur
 • Vrijdag:        09.00-12.00 uur