Trage Wegen

Trage wegen zijn alle baantjes die niet bedoeld of niet geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Bekend zijn de voet- enTrage wegen
buurtwegen, holle wegen en jaagpaden. Maar ook herbestemde spoorwegbeddingen zijn trage wegen. Trage wegen bieden heel wat voordelen: u ontdekt er de natuur, ze zijn ideaal voor een fiets- en wandeltocht en ze vormen een verkeersveilig alternatief voor drukke straten. Bovendien vertellen deze vaak eeuwenoude verbindingen iets over de lokale geschiedenis. Kortom, zorg dragen voor trage wegen is zorg dragen voor mens en natuur. Toch gingen in het verleden al heel wat trage wegen verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Dit gebeurt vaak door verwaarlozing of onrechtmatige inname. Via een project in rond trage wegen wil de gemeente Hulshout actie ondernemen op het terrein. Want met een beetje moeite kunnen we heel wat van onze voet- en buurtwegen terug open maken.