Drankvergunning reizende drankgelegenheid

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bv. tapwagen, mobiele cocktailbar, …) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol (consumptie ter plaatse). Het gaat hier zowel om gegiste dranken en sterke dranken.

Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De vergunning geldt wel voor het ganse grondgebied van België.

Het aanvragen van je drankvergunning doe je via het online aanvraagformulier. Volgende documenten voeg je toe aan je aanvraag:

  • Kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater
  • Bewijs van inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Bewijs van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing
  • Bewijs van registratie, toelating of erkenning bij het FAVV
  • Uittreksel uit het strafregister van de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – indien de uitbating in handen is van een vennootschap – alle medezaakvoerders

Deze vergunning word je gratis verleend via een burgemeesterbesluit.