Meldpunt waterlopen

De provincie Antwerpen onderhoudt 2.400 km onbevaarbare waterlopen. Daarbij kunnen zij de hulp van opmerkzame burgers goed gebruiken. 

Wat kan u melden?

  • overmatige of ongewenste plantengroei
  • boom of ander obstakel in de beek
  • zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • afkalvende oever, oeververzakking
  • wateroverlast, hoog waterpeil
  • zeldzame dieren of planten
  • pesticidegebruik in of naast de waterloop
  • inbreuken op afstandsregels