Vast bureau

Het vast bureau het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen van de OCMW-raad uit. De Vlaamse regering benoemt de voorzitter en de gemeenteraad benoemt de leden. Wat het college van burgemeester en schepenen is voor de gemeente, is het vast bureau voor het OCMW. Het bestaat uit dezelfde mensen en beide vergaderingen, college van burgemeester en schepenen en vast bureau vinden plaats vlak na elkaar

Het vast bureau neemt de beslissingen samen.

De algemeen directeur maakt het verslag van het vast bureau. De besloten vergaderingen gaan normaal wekelijks door op maandag.