Invasieve exoten

Wat is het probleem?

Uitheemse soorten komen steeds vaker voor in onze waterlopen. De belangrijkste soorten die een probleem vormen zijn grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Ze bedreigen andere waterorganismen omdat ze veel zuurstof gebruiken en licht tegenhouden. Ze woekeren vaak zo erg dat de afvoerfunctie van de waterloop in het gedrang komt. De sterke toename van deze soorten en de bijhorende negatieve effecten vragen dus een accurate aanpak.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft reeds aan de tuincentra gevraagd om deze planten niet meer aan te bieden of op z'n minst de potentiële koper te wijzen op de problematiek die met de aanschaf gepaard gaat.

Wat kan u doen?

Als u een nieuwe haard ontdekt, is het belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen. Het gebruik van herbiciden wordt ten stelligste afgeraden: dit is al uitgebreid geprobeerd en blijkt niet doeltreffend. De enige, effectieve manier om plantenexoten te bestrijden is een manuele verwijdering van de volledige plant - dus inclusief de wortels.

Indien u ergens plaatsen kent waar deze soorten aanwezig zijn, kunt u dit ook melden via mieke.hoogewijs@provincieantwerpen.be met exacte vermelding van locatie, waterlichaam, de soort exoot en de verspreidingsvorm ervan en een eventuele contactpersoon.

Meer info

Meer informatie over invasieve exoten vindt u op deze website:
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten  
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/invasieve-exoten0.html