Consumentenkrediet

Een jurist kan samen met u uw kredietovereenkomsten bekijken om te checken of de regels van de wet op het consumentenkrediet zijn nageleefd. Deze kan onder meer nagaan of de kredietovereenkomst alle verplichte bepalingen bevat en of er geen verboden vermeldingen zijn opgenomen. Bij de vaststelling van overtredingen zal de jurist een onderhandeling met de kredietgever opstarten.

In dat geval wordt u doorverwezen door de maatschappelijk werker.

Contactpersoon:

Sylvie Schelles, maatschappelijk werker
Grote Baan 264
2235 Hulshout
Tel:
 015 75 01 00
sylvie.schelles@hulshout.be

Zitdagen

Maandag: 18.00-20.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur