Tabaksvergunning

Voor de verkoop van tabaksproducten heb je een vergunning nodig. Bovendien is het heel belangrijk dat je tabaksproducten niet verkoopt aan -18-jarigen en er ook geen expliciete reclame voor maakt.

Voor de verkoop van elektronische sigaretten heb je geen tabaksvergunning nodig, aangezien deze producten geen tabak bevatten. Er zit wel nicotine in verwerkt, waardoor er wel andere regels van toepassing zijn zoals een verplichte registratie bij de FOD Volksgezondheid.

Een tabaksvergunning vraag je aan via een aanvraagformulier. Eens dit volledig ingevuld is, lever je het in bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen. Voor Hulshout doe je dit bij Douane en Accijnzen in Antwerpen.

                Douane en Accijnzen
                Antwerpen
                Ellermanstraat 21
                2060 Antwerpen

Of via da.marketing.antwerpen@minfed.fed.be

 Als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s, dan dien je je aanvraag in bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.

                Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
                North Galaxy – bus 37
                Koning Albert II-laan 33
                1030 Brussel

Of via info.douane@minfed.fed.be

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of tot er een wijziging plaatsvindt op het niveau van de onderneming of vestiging. In geval van dit laatste ben je verplicht een nieuwe aanvraag in te dienen.