Ouderenbeleid

Het OCMW van Hulshout zet reeds vele jaren heel sterk in op ouderenzorg.

Uit het ouderenbehoefteonderzoek, uitgevoerd in 2014, is het ouderenbeleidsplan 2016-2025 voortgevloeid. Dat plan werd goedgekeurd door het OCMW op19 september 2016 en door de gemeenteraad op 10 oktober 2016.

Volgende 4 thema’s komen aan bod:

  • Woonsituatie
  • Gezondheid, zorg en hulpverlening
  • Welbevinden
  • Maatschappelijke participatie

Wilt u meer weten over het onderzoek en het beleidsplan? Bent u nieuwsgierig naar onze doelstellingen en acties?

Volgende linken geven u heel wat leesplezier!