Noodfonds

Het lokaal bestuur Hulshout mag een bedrag van € 113.711,95 uit het noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse Overheid verdelen. Dit bedrag moet besteed worden om deze sectoren te ondersteunen

De de jeugd-, sport- en cultuurraad hebben hun advies gegeven, waarna de gemeenteraad het voorstel goedgekeurde.

De verdeling van deze € 113.711,95 zal als volgt gebeuren:

 • 50% meer werkingssubsidies voor zowel jeugd, sport als cultuur voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
  Dit komt neer op € 54.681,00 gespreid over de 3 jaren. Op deze manier wil het lokaal bestuur haar verenigingen financieel ondersteunen, niet alleen voor het afgelopen jaar, maar ook voor de komende jaren. De inkomstenverliezen die onze verenigingen geleden hebben ten gevolge van de coronacrisis zullen immers nog even voelbaar zijn.
   
 • Projectsubsidies:  Extra premie van € 250 voor projecten voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
  Hiervoor is een bedrag van € 30.000,00 voorzien, gespreid over de jaren, wat neerkomt op 40 projecten per jaar. Concreet wil dit zeggen dat elke vereniging die een goedgekeurde projectaanvraag heeft ingediend, een extra premie van € 250 krijgt. Hiermee willen wij een stimulans geven aan de verenigingen om het ‘dorp’ terug te laten leven en veel te organiseren. Zo willen we hen bovendien ook activeren om meer te organiseren en zo ook meer inkomsten te genereren.
   
 • Extra middelen voor de aankoop van materiaal om een veilige opstart te kunnen garanderen.
  We voorzien een bedrag van € 19.030,95 voor de aankoop van materiaal zoals bijvoorbeeld: wasstraten, plexi-schermen, hygiëne-pakketten, ... om ervoor te zorgen dat onze verenigingen terug hun activiteiten kunnen opstarten in veilige omstandigheden.
   
 • Extra middelen voor kosten aan infrastructuur.
  In 2021 voorzien we € 10.000,00 voor die verenigingen of parochiezalen die financiële moeilijkheden kennen door kosten aan hun infrastructuur. Hiervoor dienen de aanvragen ingediend te worden voor 1 april 2021 bij de betrokken diensten:
 • jeugd@hulshout.be
 • sport@hulshout.be
 • cultuur@hulshout.be
 • Of via post: Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout
   

chiro