Veerkrachtige dorpen

Neem Hulshout mee in handen!

2020

Samen met iedereen die zich heeft aangemeld om mee te denken over onze gemeente, hebben we in vier sessies allerlei ideeën verzameld. Het idee dat we als eerste realiseren:

2019

De afgelopen jaren hebben we in onze gemeente en in de verschillende deeldorpen (Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek) veel nieuwe inwoners mogen verwelkomen. Samen met die nieuwe mensen zijn er ook veel nieuwe woningen en autoverkeer bij gekomen. Tegelijk is het aantal voorzieningen (openbaar vervoer, horeca, kruidenierszaken, …) afgenomen.

Deze veranderingen hebben hun impact gehad op de dorpen. Het lokaal bestuur wil daarom graag samen met zijn bewoners nadenken hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe we van de verschillende deeldorpen voldoende veerkrachtige dorpen kunnen maken. 

En we hebben jullie hierbij nodig! Dus denk en doe je mee?
Wat er leeft in je dorp?
Wil je van Hulshout graag een mooier dorp maken?
Denk je graag na over leuke en positieve initiatieven om dit te doen?
Heb je zin om je dorpsgenoten te leren kennen?
Woon je in Hulshout en heb je zin om, samen met je dorpsgenoten, van Hulshout een veerkrachtiger dorp te maken?

Al ideeën? Wens je meer informatie of heb je vragen? Kijk op www.veerkrachtigedorpen.be of mail naar veerkrachtigedorpen@hulshout.be.