Nationaliteitskeuze

Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, moet u doen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van uw gezinssituatie, uw verblijf in België, of u werkt, etc. Daarom komt u het best eerst eens langs bij de dienst Burgerzaken.

Wilt u toch al informatie opzoeken, dan is de website van het Agentschap Integratie & Inburgering een goede wegwijzer: http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit