Kleine werken aan woning

Indien u een kleine ingreep aan uw woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid. 

Meldingsplicht

Meldingsplicht

Voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen volstaat het om een melding te doen bij de gemeente. Voorbeelden zijn het openbreken van een gevel, stabiliteitswerken in de woning, aanbouwen van een garage of veranda tot maximaal 40m2 per perceel etc. De melding dient te gebeuren aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Zo dient u bij stabiliteitswerken nog steeds een architect in te schakelen. Als u na twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier geen bericht heeft gekregen van de gemeente dat uw werk toch vergunningsplichtig is, kan u met de werken beginnen.

Vrijstelling

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande (bij)gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 m² bedraagt en voor niet-overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, etc.) waarvan de oppervlakte maximaal 80 m² bedraagt.

Geldigheid

Geldigheid

Zowel de meldingen als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving, waaronder de wetgeving op beschermd erfgoed, stedenbouwkundige voorschriften in verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, en plannen van aanleg. U dient ook steeds verwante wetgeving te respecteren, waaronder de bepalingen van het burgerlijk wetboek en de verordering op hemelwater. Het blijft dus aan te raden om u op voorhand goed te informeren. U kan hiervoor terecht op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente en op de website van ruimtelijke ordening Vlaanderen.