Algemene informatie

Ter Nethe is een erkend woonzorgcentrum van het OCMW met 3 afdelingen waar 60 bejaarden, elk op hun eigen kamer, kunnen wonen. Het biedt een thuis aan zowel valide als hulpbehoevende bejaarden. De gesloten afdeling zorgt in een huiselijke sfeer voor rust en structuur in het 'verwarde' dagelijkse leven van onze dementerende bewoners.

Woonzorgcentrum Ter Nethe wil een zorg op maat bieden, rekening houdend met de eigenheid en behoeften van elke bewoner. Iedere bewoner wordt gestimuleerd om actief deel te nemen en zelf keuzes te maken. Een multidisciplinair team van personeel staat klaar om onze bewoners de nodige hulp en ondersteuning hierbij te bieden. Bovendien betrekken wij de familie als partner in de zorg. 
Ter Nethe wil een huis zijn waar de bewoners en hun familie zich niet alleen begrepen, maar ook geborgen kunnen voelen. Ze moeten zich er thuis kunnen voelen, inspraak hebben en dit met behoud van hun waardigheid en met respect voor hun privacy.

Ter Nethe is een open huis, iedereen is ten alle tijden welkom. Vanaf 14u00 openen de vrijwilligers dagelijks de cafetaria. Daarenboven kunnen onze bewoners rekenen op een uitgebreid aanbod van activiteiten. Buiten kunnen ze genieten van de tuin en de dieren.

Door onze dienstverlening continu te verbeteren, willen we uitgroeien tot een huis waar iedereen terecht kan met zijn eigen levensverhaal, het kan verder zetten en voltooien.

Praktische informatie