College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenenHet college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. De Vlaamse regering benoemt de burgemeester en de gemeenteraad benoemt de schepenen. Wat het college van burgemeester en schepenen is voor de gemeente, is het vast bureau voor het OCMW. Het bestaat uit dezelfde mensen en beide vergaderingen, college van burgemeester en schepenen en vast bureau vinden plaats vlak na elkaar

Het college neemt de beslissingen samen, enkel de burgemeester heeft een aantal eigen bevoegdheden.

De algemeen directeur maakt het verslag van het college van burgemeester en schepenen. De besloten vergaderingen gaan normaal wekelijks door op maandag.