Lichthinder

Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme.

Lichthinder

 

Wat kan u doen om lichthinder te beperken?

Wat kan u doen om lichthinder te beperken?

  • Laat de verlichting naar beneden schijnen. Vermijdt horizontaal, schuin opwaarts of verticaal verlichten;
  • Richt de verlichting uitsluitend op de plaats waar het nodig is: het doelgebied. Al het licht dat vanaf het toestel buiten dit doelgebied terecht komt scherm je zoveel als mogelijk af;
  • Gebruik de verlichting enkel wanneer dit nodig is, doof daarbuiten de verlichting.
  • Voor buitenverlichting kan je een bewegingssensor of tijdsschakelaar gebruiken.

Lichthinder2