Rechtshulp

Coronamaatregel: de Juridische Dienst van het OCMW van Hulshout is momenteel enkel bereikbaar per telefoon 0492 14 14 88 en per e-mail (anneleen.barbier@westerlo.be).

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als burger?

U kan steeds in alle discretie een beroep doen onze de dienst rechtshulp (juridische dienst).

Onze juriste verleent u gratis informatie en advies bij allerlei rechtsproblemen zoals:

  • een huwelijks- of gezinssituatie: voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie, ...;
  • een echtscheiding: onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht, ...;
  • een huur- of pachtovereenkomst: huurprijsverhoging, waarborg, opzeg, ...;
  • erfrecht: erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling, ...
  • eigendom of erfdienstbaarheden, ...;
  • arbeidsrecht, strafrecht, leefloon en OCMW-dienstverlening ...

Kan de juriste u niet verder helpen, dan verwijst zij u door naar een gespecialiseerde dienst of advocaat.

De juriste van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank.

Contactpersoon

U kan terecht bij juriste Anneleen Barbier in het OCMW-gebouw aan de Grote Baan 264 in Hulshout op:

  • Iedere vrijdagvoormiddag: 9.00-12.00 uur (vrije consultatie)
  • Iedere 2de en 4de maandagavond van de maand: 18.00-20.00 uur (vrije consultatie)

U kan de juriste ook bereiken via anneleen.barbier@westerlo.be.

Heeft u toch een advocaat nodig?

Op het bureau voor juridische bijstand kan u een pro Deo advocaat aanvragen:

Balie van Turnhout
Gerechtshof
Kasteelplein 1
2300 Turnhout
Tel: 014 42 44 65

Voor een eerste oriënterend juridisch advies kan u ook terecht bij een advocaat.
U kan hiervoor online een afspraak maken via http://www.je-advocaat.be/2015/09/12/27/.