Rechtshulp

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als burger?

U kunt steeds in alle discretie een beroep doen op de dienst rechtshulp van het OCMW.

Onze jurist verleent u gratis informatie en advies bij allerlei rechtsproblemen zoals:

  • een huwelijks- of gezinssituatie: voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie ...
  • een echtscheiding: onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht ...
  • een huur- of pachtovereenkomst: huurprijsverhoging, waarborg, opzeg ...
  • erfrecht: erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling ...
  • eigendom of erfdienstbaarheden ...
  • arbeidsrecht, strafrecht, leefloon en OCMW-dienstverlening ...

Kan de jurist u niet verder helpen dan verwijst hij u door naar een gespecialiseerde dienst of advocaat.

De jurist van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank.

Heeft u toch een advocaat nodig?

Op het bureau voor juridische bijstand kunt u een pro deo advocaat aanvragen:

Balie van Turnhout
Gerechtshof
Kasteelplein 1
2300 Turnhout
Tel: 014 42 44 65

Contactpersoon

Deze zomer werft onze regio een nieuwe jurist aan, in afwachting van deze aanwerving wordt u vanaf 15 april voor juridisch advies doorverwezen naar de juridische eerstelijnsbijstand.

U kan dus tijdelijk niet terecht in het OCMW voor juridisch advies.

Voor een eerste oriënterend juridisch advies kan u wel terecht bij een advocaat.

U kan hiervoor online een afspraak maken viahttp://www.je-advocaat.be/2015/09/12/27/