Woningkwaliteit

A) Leegstand en verwaarlozing

Sinds 1 januari 2010 is leegstand een gemeentelijke bevoegdheid geworden. Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

Om leegstand te kunnen vaststellen heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de indicaties van leegstand vastlegt. Op basis van deze indicaties onderzoekt de gemeente of een pand al dan niet leegstaat. De resultaten van dit onderzoek worden in een administratieve akte vastgelegd die wordt opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).
 

B) Woningonderzoek (onbewoonbaar/ongeschikt/conformiteitsattest)

Als u een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst bouwen en wonen van de gemeente of bij de sociale dienst van het OCMW. Zij zullen de situatie dan met u bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen-Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Een volgende stap is eventueel het inschakelen van de Inspectie RWO Antwerpen.

Op de site www.wonenvlaanderen.be vindt u meer informatie over het woningonderzoek, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. U klikt gewoon op 'huren' en dan op 'particulier' Daar is alle informatie terug te vinden die u in dit verband nodig heeft, zoals "problemen met de kwaliteit van uw woning", "handboek voor huurders" en dergelijke.