Mobiliteitsplan

Een gedeelde verantwoordelijkheid met het Vlaamse Gewest, de lokale overheden (gemeente, provincie) en de Vlaamse vervoermaatschappij is op zijn plaats om een grotere verkeersleefbaarheid te creëren. De verkeersveiligheid verhogen en de verkeersleefbaarheid verbeteren kan mede bekomen worden door te werken met een mobiliteitsconvenant. In zitting van 19.11.2001 ondertekende de gemeente de moederconvenant en bijakte 1 en in zitting van 30.01.2012 werd de nieuwe moederconventant 13016/1 goedgekeurd. Na goedkeuring van de convenant door de minister werd op 02.07.2002 een ontwerper aangesteld (nl. NV Libost Groep te Hasselt).

Om inzichten, ideeën en visies te verzamelen en het draagvlak voor oplossingsrichtingen te verkennen, werd enerzijds een begeleidingscommissie en anderzijds een stuurgroep geïnstitutionaliseerd. In de gemeentelijke begeleidingscommissie 'mobiliteitsplan' zetelen het plaatselijk beleid, afgevaardigden van de administraties, de overheid, afgevaardigde van de politiezone en de Vlaamse Vervoermaatschappij. Via de 'gemeentelijke stuurgroep mobiliteitsplan' kreeg een breed draagvlak van de bevolking de mogelijkheid om aan dit proces deel te nemen : nl. het plaatselijk beleid en afgevaardigden van de administraties, de overheid, de ontwerper, de cultuurraad, de milieuraad, de middenstand, de industrie, de gecoro en de verschillende oudercomités van de scholen.
 

Bekijk hier het mobiliteitsplan