Materiële hulpverlening (lokaal opvanginitiatief)

Verzoekers die aan een lokaal opvanginitiatief zijn toegewezen, hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW.

De materiële hulpverlening bestaat uit: een bemeubelde huisvesting met verwarming, vuilniszakken (nu betaling Diftar), een beperkt budget voor hun levensonderhoud en de betaling van medische kosten. Verder zorgt het OCMW ervoor dat de kinderen naar school kunnen gaan en de volwassenen taallessen volgen. 
De maatschappelijk werker zorgt voor een intensieve begeleiding van de verzoekers, zodat hun verblijf in Hulshout in de beste omstandigheden kan verlopen.

Alle onkosten van de lokale opvanginitiatieven, inclusief de personeels- en begeleidingskosten, betaalt de federale overheid quasi volledig aan het OCMW terug.