Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen

Personen met een erkenning of subsidiair beschermden hebben recht op maatschappelijke integratie (leefloon of tewerkstelling). Enkel personen met een ontvankelijke regularisatieaanvraag hebben recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit is een financiële steun gelijk aan het leefloon.

Vaak zijn deze personen reeds erkend of ontvankelijk verklaard. Er wordt getracht hen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen zodat ze zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Contactpersoon:

Cathy Aerts, maatschappelijk werker
Grote Baan 264
2235 Hulshout
Tel:
 015 75 01 00
cathy.aerts@hulshout.be

Zitdagen

Enkel op afspraak