Beroepswijziging

Als u voor het eerst een beroep uitoefent of van beroep verandert, moet u dat melden bij de dienst Burgerzaken. U kan dit persoonlijk komen melden of doorgeven via onderstaand formulier. 

De dienst Burgerzaken stuurt binnen enkele weken een bevestiging. Het is dus belangrijk dat u het e-mailadres correct invult. Als u binnen drie weken na aangifte nog niets vernomen hebt, gelieve dan contact op te nemen met de dienst Burgerzaken

Hoe invullen?

De informatie over uw beroep in de bevolkingsregisters verwijst naar de activiteit waaruit u uw voornaamste beroepsinkomsten haalt, zonder vermelding van de specialiteit in de beroepsklasse, werkgever, titel of mandaat.

      >  Een behaald diploma staat niet synoniem voor uw beroep.
      >  Deze informatie kan u aanvullen met de sociale                               
          beroepscategorie
 (kaderpersoneel, geestelijke, gepensioneerde,   
          helper, leerjongen, loontrekkende, onbepaald, vrij beroep,
          weddetrekkende, zelfstandige).
     >   Als u in de openbare sector werkt kan u de algemene vermelding
          invullen: ambtenaar, beroepsmilitair, ...
     >   De eretitel van een vroegere ambt moet u niet meer vermelden.

Contactgegevens

Beroepsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van lokaal bestuur Hulshout. Indien er iets niet duidelijk is, aarzel niet ons te contacteren.